Podstawy finansów przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa to kluczowy element gospodarki! Mało kto po lekcjach plastyki w szkole podstawowej zostanie malarzem, ale niech trafi się jeden, który na tych lekcjach odnajdzie swoje powołanie, a nauczanie będzie można uznać za udane. Ta sama magia jest w tych zajęciach – P O D S T A W A C H.
Witam studentów pierwszego roku studiów licencjackich w świecie finansów.

Wymiar zajęć: 16 godzin, ćwiczenia

Forma zaliczenia: udział w projekcie, prezentacja wyników – praca w grupach

Literatura:

 1. Podstawka M. „Podstawy finansów-teoria i praktyka”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005
 2. Owsiak S. „Podstawy nauki finansów”, PWE, Warszawa 2002
 3. Korenik D. Korenik S. „Podstawy Finansów”, PWN, Warszawa 2004
 4. Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. „Podstawy finansów i bankowości”, Difin, Warszawa 2005

 Program zajęć:

 1. Wstęp – zajęcia organizacyjne

  • Cel zajęć, zakładane umiejętności po zakończeniu kursu
  • Wymiar zajęć, warunki zaliczenia przedmiotu
  • Literatura podstawowa, literatura uzupełniająca
  • Przedstawienie programu ćwiczeń z przedmiotu „Podstawy finansów”
  • Przydział referatów
 2. System finansów przedsiębiorstw

  • Istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
  • Obszary zarządzania finansami
  • Źródła pozyskiwania kapitałów przedsiębiorstwa
  • Finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem własnym
  • Inne źródła
  • Kryteria wyboru źródeł finansowania
  • Decyzje inwestycyjne
 3. Finanse w teorii

  • Referat 1 – Ujęcie historyczne oraz współczesne teorie finansów (kameraliści, fizjokraci, liberałowie)
  • Referat 2 – Klasyfikacja zjawisk finansowych i funkcje finansów
 4. Publiczny system finansowy
  • Referat 3 – Formy organizacyjne finansów publicznych i zasady gospodarki środkami publicznymi
  • Referat 4 – Wieloletni plan finansowy państwa, budżet państwa i dług publiczny
 5. Pieniądz i system bankowy
  • Referat 5 – Historia, funkcja, kreacja i wartość  pieniądza w czasie
  • Referat 6 – System bankowy (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupa Banku Światowego, międzybankowy rynek pieniężny)
 6. System podatkowy i charakterystyka niektórych podatków
  • Referat 7 – Geneza, definicje, funkcje, podział podatków i główne zasady podatkowe
  • Referat 8 – Charakterystyka i ocena niektórych podatków w tym ocena funkcjonowania systemu podatku dochodowego w Polsce
 7. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
  • Referat 9 – Definicje i klasyfikacje ubezpieczeń. Ubezpieczenia społeczne rolników vs. Pracowników
  • Referat 10 – Ubezpieczenia gospodarcze, charakterystyka działalności ubezpieczeniowej
 8. Rynki finansowe

  • Referat 11 – Podstawowe definicje, funkcje rynków finansowych, uczestnicy, struktura rynku finansowego, instytucje regulujące i nadzorujące rynek finansowy
  • Referat 12 – Rodzaje instrumentów finansowych, kontrakty terminowe – instrumenty pochodne, międzynarodowe rynki finansowe