Finanse korporacyjne

Finanse korporacyjne to specjalność obejmująca wiedzę o działalności i finansach spółek, metodach ich oceny i wyceny oraz o zarządzaniu ich rozwojem.

Ramowy plan zajęć:

 1. Wprowadzenie do finansów korporacyjnych – podstawowe pojęcia, przedmiot, zakres i definicje.
 2. Modele zarządzania środkami pieniężnymi:
  a)    model zapasów gotówki Baumola,
  b)    model kontroli przypadkowych stanów gotówki Millera-Orra
  c)    budżet wpływów i wydatków – preliminarz gotówkowy.
 3. Zarządzanie kosztem kapitału – model CAPM
 4. Zaawansowana ocena projektów inwestycyjnych:
  a)    księgowa stopa zwrotu ARR,
  b)    wskaźnik wartości zaktualizowanej netto NPVR,
  c)    odmiany metody NPV,
  d)    wskaźnik zyskowności PI,
  e)    zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR.
 5. Metody wyceny przedsiębiorstwa:
  a)    majątkowe,
  b)    porównawcze,
  c)    dochodowe,
  d)    mieszane.

Materiały do zajęć:

Rok akademicki 2017/2018, semestr zimowy, kierunek: Finanse i Rachunkowość pobierz

Wzory na zaliczenie

Polecany podręcznik:

finanse_przedsiebiorstw_przyklad_249_1200