Analiza finansowa przedsiębiorstw

Analiza finansowa to nowoczesne narzędzie zarządzania, umożliwiające przystosowywanie się podmiotów gospodarczych do złożonych i zmiennych warunków gospodarowania.

Ramowy plan zajęć:

  1. Istota analizy ekonomiczno-finansowej i jej źródła
  2. Deformacja wielkości ekonomicznych
  3. Analiza wstępna sprawozdań finansowych za pomocą analizy porównawczej
  4. Analiza przyczynowa
  5. Analiza wskaźnikowa
  6. Analiza piramidalna

Materiały do zajęć:

Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy, kierunek: Finanse i Rachunkowość, ćwiczenia

pobierz

Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy, kierunek: Zarządzanie, konwersatorium

pobierz

Polecany podręcznik:

analiza_finansowa_w_przedsiebior_151_1200

Wzory:
pobierz