Zajęcia dydaktyczne

Drukuj z głową. Oszczędzaj papier i chroń środowisko. Zajrzyj, znajdź materiały na interesujące Cię zajęcia – korzystaj z nich w komórce, tablecie lub komputerze

Mikroekonomia

„Ekonomia jest wszędzie wokół nas. To nauka o tym, jak społeczeństwo radzi sobie z problemem ograniczoności zasobów. Nie możemy mieć przecież wszystkiego, czego zapragniemy, niezależnie od tego, czy chodzi o nieustające wakacje, czy też o idealnie czyste powietrze.” Ramowy plan zajęć: 1. Logika wyboru ekonomicznego 2. Popyt, podaż, działanie mechanizmu rynkowego 3. Teoria kosztów i … Czytaj dalej Mikroekonomia

Analiza finansowa przedsiębiorstw

Analiza finansowa to nowoczesne narzędzie zarządzania, umożliwiające przystosowywanie się podmiotów gospodarczych do złożonych i zmiennych warunków gospodarowania. Ramowy plan zajęć: Istota analizy ekonomiczno-finansowej i jej źródła Deformacja wielkości ekonomicznych Analiza wstępna sprawozdań finansowych za pomocą analizy porównawczej Analiza przyczynowa Analiza wskaźnikowa Analiza piramidalna Materiały do zajęć: Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy, kierunek: Finanse i Rachunkowość, … Czytaj dalej Analiza finansowa przedsiębiorstw

Podstawy finansów przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa to kluczowy element gospodarki! Mało kto po lekcjach plastyki w szkole podstawowej zostanie malarzem, ale niech trafi się jeden, który na tych lekcjach odnajdzie swoje powołanie, a nauczanie będzie można uznać za udane. Ta sama magia jest w tych zajęciach – P O D S T A W A C H. Witam studentów pierwszego … Czytaj dalej Podstawy finansów przedsiębiorstw

Finanse przedsiębiorstw

Finanse przedsiębiorstwa (ang. corporate finance) – to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podjąć owe decyzje. (L. Szyszko: Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 2007.) Ramowy plan zajęć: Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw – podstawowe pojęcia, przedmiot, zakres i definicje. Analiza progu rentowności (progi … Czytaj dalej Finanse przedsiębiorstw

Finanse korporacyjne

Finanse korporacyjne to specjalność obejmująca wiedzę o działalności i finansach spółek, metodach ich oceny i wyceny oraz o zarządzaniu ich rozwojem. Ramowy plan zajęć: Wprowadzenie do finansów korporacyjnych – podstawowe pojęcia, przedmiot, zakres i definicje. Modele zarządzania środkami pieniężnymi: a)    model zapasów gotówki Baumola, b)    model kontroli przypadkowych stanów gotówki Millera-Orra c)    budżet wpływów i … Czytaj dalej Finanse korporacyjne

Planowanie finansów w przedsiębiorstwie

Finanse przedsiębiorstwa (ang. corporate finance) – to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podjąć owe decyzje. (L. Szyszko: Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 2007.) Wymiar zajęć: 24 godziny, konwersatorium Forma zaliczenia: pisemne, zadania i interpretacje Literatura: Jaworski J., „Teoria i praktyka zarządzania … Czytaj dalej Planowanie finansów w przedsiębiorstwie