Publikacje naukowe

J. Sikora, U. Wolszon, Czy certyfikacja zawodu księgowego jest konieczna – wyniki badania ankietowego [w:] Ogólnopolska Studencka Konferencja Adeptów Rachunkowości 2012,
S. Sojak, P. Kozak (red.), UMK Toruń, 2012, s. 147-157.
pobierz
J. Sikora, U. Wolszon, Ewidencja i wycena środków trwałych w jednostkach budżetowych
[w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, M. Kamienicka, A. Kister (red.), Wyd. SKNF Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie, Lublin 2012, s.81-88.
pobierz

S. Tokarski, K. Tokarski, J. Sikora, Gotowość do podejmowania ryzyka a poziom kierowania
[w:] Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia,
M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska (red.), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 121-132.
pobierz

J. Sikora, U. Wolszon, Gwarancja wiarygodnej informacji o przedsiębiorstwie – metody statystyczne w badaniu sprawozdań finansowych, [w:] Rachunkowość warta poznania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012, s. 107-118.
pobierz

J. Sikora, A. Uziębło, Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania
pobierz

J. Sikora, A. Uziębło, Koncepcje ryzyka i jego miary, [w:] Aktywność  finansowa w okresie podwyższonej niepewności, A. Uziębło (red.), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 15-28.
pobierz

S. Tokarski, K. Tokarski, J. Sikora, Levels of management and economic performance of companies, [w:] Management. Volume 20, Issue 1, Pages 81–95, ISSN (Online) 2299-193X, ISSN (Print) 1429-9321
pobierz

J. Sikora, U. Wolszon, Narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym – kontrakty forward
i futures 
[w:] Rozpoznawanie i ujawnianie obszarów ryzyka gospodarczego
w sprawozdaniach finansowych
, W. Gabrusewicz, J. Samelak (red.), Materiały na konferencję – VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Poznań 2012, s. 214-222.
pobierz

J. Sikora, Psychologiczne uwarunkowania decyzji finansowych a pułapki heurystyk – wyniki badań [w:] Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia, A. Uziębło (red.), Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, CeDeWu, Warszawa 2013, s. 269-283.
pobierz

S. Tokarski, K. Tokarski, J. Sikora, Skłonność do podejmowania ryzyka w decyzjach menedżerskich  a efektywność  finansowa organizacji, [w:] Uwarunkowania sukcesu organizacji,  H. Czubasiewicz, Z. Mokwa, P. Walentynowicz (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 211-219.

J. Sikora, A. Uziębło, Utility of indicator analysis in the assessment of a clinical hospital, using an example of the University Clinical Centre in Gdańsk, Poland, Žurnal Kiïvs’kogo Unìversitetu Rinkovih Vìdnosin: Ekonomìka. Bìznes-admìnìstruvannâ. Pravo. – 2018, no. 5, s. 107-117, ISSN: 2519-2647.

pobierz