O mnie

Człowiek żyjący samą istotą życia,  praktyczny.
Człowiek nagiego faktu, skuteczny i proaktywny, przed którym nic się nie ukryje.

Wykształcenie

październik 2011 – czerwiec 2012 rachunkowość i controlling – studia podyplomowe październik 2010 – czerwiec 2012 finanse i rachunkowość – studia magisterskie     październik 2009 – czerwiec 2014 psychologia, neurobiopsychologia – studia magisterskie   październik 2007 – czerwiec 2010 ratownictwo medyczne – studia licencjackie  

Doświadczenie

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i kontroli jakości (grudzień 2016 – listopad 2018) << kontroler wewnętrzny>> Zakres działań: – ocena sprawności organizacyjnej jednostki, – ocena sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników, -ustalanie poprawności wykonywania poszczególnych procesów, poprzez ustalenie stanu faktycznego z regulacjami wewnętrznymi, standardami, procedurami i aktami prawnymi, – kontrola poszczególnych działań i operacji pod … Czytaj dalej Doświadczenie

Mocne strony

Listy referencyjne i opinie dr hab. Tomasz Stefaniak, Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Lecznictwa, Lekarz Naczelny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku Maciej Kolasiński, Przewodniczący Konwentu WSB w Gdańsku dr Michał Pronobis, Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania, WSB Gdańsk Maria Schneider, Biuro Tłumaczeń Business Service, Poznań Anna Kaźmierczak, Przewodnicząca USS GUMed  

Zainteresowania

Fotografia, sporty kynologiczne, SAR (search & rescue), wspinaczka górska, rowery i bieganie.